top of page

Žula

Žula, nebo-li granit, je hlubinná vyvřelá hornina obsahující v podstatném množství křemen. Žuly jsou obvykle světlé, šedavě nebo bělavě zbarvené, někdy s modrým odstínem. Známé jsou ovšem také žlutavé, růžové

a červené druhy. Hojně se užívá ve stavebnictví jako stavební kámen pro liniové stavby, žulové kostky cest, dláždění luxusních chodníků a veškeré exteriérové a interiérové prostory staveb.

Údržba žuly (venkovní dlažby, schodiště)

 

Podkladní pojivové vrstvy i spárovací hmoty použité na venkovních schodištích jsou na bázi cementu. To vylučuje aplikaci rozmrazovacích roztoků s obsahem soli, neboť by to způsobilo degradaci spárovacích hmot a následně degradaci až destrukci pojivových nosných vrstev schodiště.

Navrhujeme použití inertního posypu (štěrk, písek). Žulové schodiště a dlažba jsou v podstatě bezúdržbové. Stačí je umývat vodou či tlakovou vodou. Doporučujeme předem schodiště polít vodou s neagresivním čisticím prostředkem, například Jar. Zaschlá špína se uvolní a snadněji spláchne.

V případě použití solných roztoků v zimním období je nutné dbát na zvýšenou kontrolu spár. Soli nebo solné roztoky způsobují jejich degradaci (vypálení) a mohou tak poškodit i betonový skelet. Kontrolu spár je třeba provádět po každém zimním období a případně spárování obnovit. Kámen lze rovněž impregnovat, čímž se zmírní jeho nasákavost a zvýší odolnost vůči zašpinění. Impregnaci je nutné obnovovat každý rok podle prostředí.

Vzhledem k roztažnosti žulových stupňů, podstupnic a podest, s ohledem na velikosti jednotlivých kusů, mohou spáry časem praskat. Čím tmavší kámen je, tím více se v letním období zahřívá a má větší roztažnost. Proto také doporučujeme každoroční kontrolu spár ještě před prvními mrazy a provést případnou opravu.

Spárování může být rovněž prováděno silikonovými tmely, které mají větší roztažnost. Lze však použít pouze nemastné silikony vhodné pro přírodní kámen. Již vzniklé mastné skvrny se čistí pomocí prostředků k čištění a ochraně kamene od firmy Bellinzoni či Tenax.

 

U přírodního kamene se vyvarujte barevných čistících a mycích podložek (padů), mimo bílé a natural. Jinak dojde k mechanickému poškození.

Vyvarujte se mycích přípravků, které jsou zahušťovány solí, obsahují tuky a obecně všech, které nejsou určeny přímo na kamennou dlažbu.

Zásadně nepoužívejte nátěry, které neprodyšně uzavírají povrch kamene a nedovolují matriálu „dýchat“.

Mycí přípravky nanášejte na suchý materiál, jinak se snižuje jejich účinnost.

Impregnace a ochranné nátěry nanášejte vždy na suchý materiál.

U mytí přípravky na bázi kyselin (Bert 27 Bellinzoni) proveďte následnou neutralizaci zásadou (např. slabým roztokem přípravku Deser-Dos Bellinzoni).

Při práci nesmí okolní teplota klesnout pod 10°C.

Řádně prostudujte návody k jednotlivým přípravkům.

Proveďte zkoušku vhodné aplikace na malém a nenápadném místě.

Dodržujte a nepodceňujete bezpečnost a hygienu při práci.

bottom of page