top of page

Onyx

Kvůli své vrstevnatosti onyx dostal řecký název onyx, což znamená nehet. Barevnost a struktura onyxu se dá upravovat. Mnoho onyxů se vyrábí namáčením do cukerného roztoku a pak se zahřívá v kyselině sírové, kde částečky cukru zuhelnatí. Přírodní kameny nemají tak jednolitou barvu, musí se nařezat mnohem více materiálu, než se najde kus bez vady.

Onyxy patří mezi vzácnější varianty deskových materiálů. Každá deska má specifickou strukturu a barvu, čímž je jedinečná. Většina onyxů se dá podsvítit LED technologií, kdy vytváří neopakovatelné obrazce. 

bottom of page