top of page

Mramor

Mramor (krystalický vápenec) je přeměněná karbonátová hornina, která vznikla rekrystalizací původních vápenců či dolomitů. K přeměně dochází za vysoké teploty a tlaku. Bývá hruběji zrnitý než jemnozrnný vápenec. Povětšinou je bílý, ale díky různým příměsím může nabývat nejrůznějších barev.

bottom of page