top of page

Mramor

Mramor (krystalický vápenec) je přeměněná karbonátová hornina, která vznikla rekrystalizací původních vápenců či dolomitů. K přeměně dochází za vysoké teploty a tlaku. Bývá hruběji zrnitý než jemnozrnný vápenec. Povětšinou je bílý, ale díky různým příměsím může nabývat nejrůznějších barev.

Údržba mramoru

U vysoce leštěných mramorů a vápenců nepoužívejte barevné čistící a mycí podložky (pady), mimo bílé a béžové. Jinak dojde k mechanickému poškození lesku.  

Dbejte, aby nedošlo k potřísnění povrchu kyselými produkty (ocet, citron, cola, ovocné šťávy) nebo mycích prostředků, které nejsou určeny pro údržbu mramoru. Dojde k poškození lesku a narušení povrchu materiálu.   Vyvarujte se mycích přípravků, které jsou zahušťovány solí, či obsahují tuky, nebo jsou na bázi kyselin (standardní mycí prostředky do domácnosti, Savo, tekuté drátěnky apod.). Zásadně nepoužívejte ochranné nátěry a vosky, které neprodyšně uzavírají povrch kamene a nedovolují materiálu ,,dýchat".                   

Mycí přípravky na hloubkové mytí nanášejte na suchý povrch, jinak se snižuje jejich účinnost.   Uvolněné nečistoty z podlahy důkladně odsajte – při aplikací mycích přípravků je nezbytné použití silného vysavače, jinak uvolněné nečistoty

a zbytky detergentu zůstávají v pórech materiálu.   Impregnace a ochranné nátěry nanášejte vždy na suchý materiál.   Dbejte, aby teplota neklesla pod 10°C, v případě ochranných nátěrů 24 hod. od aplikace.   Řádně prostudujte návody k jednotlivým přípravkům.   Proveďte zkoušku vhodné aplikace na malém a nenápadném místě.   Dodržujte a nepodceňujte bezpečnost a hygienu při práci.

bottom of page