top of page

Břidlice

Břidlice jsou usazené, částečně metamorfované, horniny s jemnou zrnitostí, které vznikly z jílovců a prachovců. Obsahují především minerály biotitmuskovit a andalusit. Jejich zbarvení je šedé až černé. Vyznačují se dobrou rovinnou štěpností, takže z nich lze snadno vytvářet tenké desky. Dříve se používaly jako krytina na pokrývání střech. Kromě střech jsou kusy břidlice používány také jako obklad nebo dlažba. Velké využití mají v exteriérech jako vhodná dlažba pro chodníky, schody nebo skládaný obklad, tzv. wall cladding. Před nebo po instalaci dlaždic se obvykle používají různé chemické nátěry, které výrazně zlepšují odolnost dlaždic vůči vlhkosti nebo mrazu. 

bottom of page